ปฎิทินกิจกรรม

นิทรรศการฝากไทย และพิธีเปิดนิทรรศการ จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ฺBACC)

วันที่ 29 ก.ค. 2558 - 09 ส.ค. 2558
 3222
ภาพบรรยากาศนิทรรศการฝากไทย ถอดเสน่ห์นวัตกรรมการออกแบบของที่ระลึก และพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

พิธีเปิดงานนิทรรศการฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

หลังพิธีเปิดนิทรรศการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธาน แขกร่วมพิธี และอาจารย์ผู้ออกแบบได้เดินชมนิทรรศการ

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean