ข่าวสารและบทความ

MY HOME “ไทยโทน” (THAI TONE)

วันที่ 03 พ.ค. 2560 เวลา 09:04 น.
 1883
     MY HOME “ไทยโทน” (THAI TONE)

     นิตยสาร My home จะพาคุณไปรู้จักกับสีไทยโทน "อัตลักษณ์แห่งโทนไทย" จะมีใครทราบบ้าง
ว่าโทนสีของไทยนั้นมีชื่อเรียกและที่มาที่น่าสนใจมาก เพียงเฉดสีต่างกันนิดเดียว ก็มีชื่อเรียกต่างกันไปเลย 
แล้วบ้านแต่ละหลัง สวนแต่ละแห่ง ก็มีโทนสีที่ต่างกันไป นิตยสารบ้านและสวน My home ฉบับนี้จะพาไปพบ
โทนสี “ไทยโทน” ในบ้านแต่ละหลัง ในสวนแต่ละแห่ง ว่าแต่ละที่จะมีโทนสีเป็นอย่างไรบ้าง

             UploadImage

      เมื่อเรื่องราวของสีไทยถูกนำกลับไปเล่าใหม่ผ่านโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยโทน” หรือ “Thai Tone”
ของอาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่บ่มเพาะเรื่องราวของสี
ในงานศิลปะมากว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นการรวบรวมเพื่อจัดฐานข้อมูล จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไป
ใช้ในงานศิลปะไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้อย่างภาคภูมิ

              UploadImage

         ....ฟื้นคุณค่าสีไทยผ่านงานศิลปะ งานออกแบบและสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
             เพื่อพัฒนาให้เป็นเทรนด์ “ไทยโทน”....

        UploadImage

    ไม่เพียงเรื่องราวของสีไทยในคอลัมน์ My story ที่นำมา เพิ่มไอเดียให้แก่ผู้อ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้
กับบ้านของคุณเท่านั้น แต่นิตยสาร My home ฉบับนี้ ได้นำโทนสีไทยโทนไปใช้ในคอลลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม
เพื่อสอดแทรกไอเดียให้ผู้อ่านแบบจุใจเลยทีเดียว จะมีสีอะไรบ้างนั้นตามไปดูได้ในนิตยสาร MY HOME ประจำ
เดือนพฤษภาคม 2560 ได้แล้ววันนี้ ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ

เรียบเรียงจาก : บทความจากเพจ “THAITONE” www.facebook.com/thaitonecolor


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean