ข่าวสารและบทความ

พิธีเปิด "ศูนย์บันดาลไทย" จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธ...

วันที่ 27 ก.ย. 2559 เวลา 10:17 น.

เปิด “ศูนย์บันดาลไทย”จังหวัดภูเก็ต

เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์บันดาลไทย”จังหวัดภูเก็ต -ศูนย์แห่งการขับเคลื่อนการสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ...

วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 10:58 น.

นิทรรศการ “ราชบุรีความทรงจำที่เริ่มหายไป”

ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานนิทรรศการ “ราชบุรีความทรงจำที่เริ่มหายไป” ณ. โรงงาน ...

วันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 15:27 น.

เปิดแล้วนะ.. “ศูนย์บันดาลไทย” จังหวัดขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด “ศูนย์บันดาลไทย” จังหวัดขอนแก่น -ศูนย์แห่งการขับเคลื่อนการสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ...

วันที่ 05 ส.ค. 2559 เวลา 10:27 น.

สร้างเทรนด์ผ้าไหมสไตล์ “ไทยโทน”

ทิศทางของแนวโน้มกระแสหลักที่เรียกว่าเทรนด์ (Trend) มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคทั่วไป ...

วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:19 น.

เสน่ห์ “สีไทยโทน” กับโอกาสในก้าวสู่ Tropical Tone

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์บันดาลไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม ...

วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 11:31 น.

“ไก่” กับเมืองลำปาง เสน่ห์ที่ไม่จืดจาง...ถ้ารู้จักใช้

นิทรรศการ “ฝากไทย” ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งแสดงความรู้และตัวอย่างแนวคิดการออกแบบสินค้าที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยว ...

วันที่ 08 ม.ค. 2559 เวลา 15:51 น.

ศูนย์บันดาลไทยร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน OTOP CITY 2015

ศูนย์บันดาลไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรการฝากไทยและสีไทยโทน ในงาน OTOP CITY 2015 จัดตั้งแต่วันที่ 23 - 30 ธ.ค. ...

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 เวลา 16:19 น.

ศูนย์บันดาลไทยกับการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค

ศูนย์บันดาลไทย เริ่มภารกิจแรกด้วยนิทรรศการ “ฝากไทย” ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ...

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 15:48 น.

ศูนย์บันดาลไทยเปิดนิทรรศการสีไทยโทน พร้อมเสวนาพิเศษ "เสน่ห์สีไทยโทนกับโอกาสในก้าวสู่ Tropical Tone"

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ...

วันที่ 09 ธ.ค. 2558 เวลา 17:33 น.
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean