ข่าวสารและบทความ

กำหนดการ และ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 16:26 น.
 1946
กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
“Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

UploadImage



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒


เอกสาร PDF แนบ ด้านท้าย

ขอบคุณค่ะ


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean