ข่าวสารและบทความ

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม” จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 น.
 2168
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  ดำเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
โดยมีนายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีส่วนราชการจังหวัด สถานศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิด  และชุมชนคุณธรรมจากอำเภอต่างๆ นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม ร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายแก่ผู้มาร่วมงาน สร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

UploadImage


UploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean