ข่าวสารและบทความ

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.
 1808
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายไชยนันท์  แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ตามโครงการส่งเสิรมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ได้เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  จำนวน ๓ รายการ และผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จาก ๙ อำเภอ จำนวน ๑๑ แห่ง ณ หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


UploadImage


UploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean