ข่าวสารและบทความ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผ

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
 2755
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยมี นางคมสิริ โสภา ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรม Jazzotel กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ที่มา:
https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=18466

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean