ปฎิทินกิจกรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดอบรมการทำของที่ระลึก ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ 23 พ.ค. 2561 -
 2965
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการร่วมกับศูนย์เฉลิมราชฯ กำหนดจัดอบรมการทำของที่ระลึก ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ ๑๑ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการในชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมการสภาวัฒนธรรม จำนวน ๑๐๐ คน 

 

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean