ปฎิทินกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย และนิทรรศการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 พ.ค. 2561 -
 3109

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย และชมนิทรรศการแสดง ณ ศูนย์บันดาลไทย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และชมนิทรรศการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 


UploadImage

UploadImage

UploadImage


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean