ข่าวสารและบทความ

พิธีเปิด "ศูนย์บันดาลไทย" จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 ก.ย. 2559 เวลา 10:17 น.
 1691
UploadImage
             
         กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม สามารถนำเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  จึงได้จัดตั้งศูนย์บันดาลไทยขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้มาเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
        โดยวันที่ 23 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ณ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  เครือข่ายวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 14 จังหวัด การแสดงมวยกาหยง การแสดงพื้นบ้าน และ นิทรรศการ  “ฝากไทย : นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว”  และ “ไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ”
        ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ฝากไทย : นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว” และ “ไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ” ได้ที่ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดภูเก็ต ณ  พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จังหวัดภูเก็ต  ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  (เวลา 8.00 -18.00 น.) สอบถามเส้นทางได้ที่ 07 638 1274 ,07 638 1888


 


รวมภาพบรรยากาศภายในงาน

UploadImage
                                                                            การแสดงพื้นบ้าน 


UploadImage
                                                                            การแสดงมวยกาหยง


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage
 
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean