ปฎิทินกิจกรรม

เปิด “ศูนย์บันดาลไทย”จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 ก.ย. 2559 -
 4577

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดภูเก็ต
UploadImage
-ศูนย์แห่งการขับเคลื่อนการสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดนักคิด นักออกแบบรุ่นใหม่ –


กิจกรรม : - นิทรรศการ  ฝากไทย : นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว” 
                 - นิทรรศการ ไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
                   - นิทรรศการ "ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 14 จังหวัด"
               - เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ประชารัฐ ตลาดนัดชุมชน สินค้า OTOP
                   - ชมการแสดงพื้นบ้าน รำรองเง็ง ชาวเล / มวยไทย-มวยกาหยง
           วัน/เวลา
  : วันศุกร์ที่
23 กันยายน 2559  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  (ตั้งอยู่บนถนนสายห้าแยกฉลอง - หาดราไวย์)

ค่าใช้จ่าย : ฟรี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 076 322617 หรือ 02422 8718


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean