ปฎิทินกิจกรรม

เปิด “ศูนย์บันดาลไทย” จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 08 ส.ค. 2559 -
 3285
UploadImage

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดขอนแก่น
-ศูนย์แห่งการขับเคลื่อนการสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดนักคิด นักออกแบบรุ่นใหม่ –


ภายในงานท่านสามารถร่วมชมนิทรรศการ : 
ฝากไทย : นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว 

ไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

และ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์และผลงานของนักศึกษา

ประธานในพิธี : ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน/เวลา
  : วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
ค่าใช้จ่าย : ฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 422 8718


 
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean