ข่าวสารและบทความ

ศูนย์บันดาลไทยกับการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 15:48 น.
 2804
UploadImage

            ศูนย์บันดาลไทย เริ่มภารกิจแรกด้วยนิทรรศการ “ฝากไทย” ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการค้นหา “เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยว” ในแต่ละท้องถิ่น ผ่านกรณีศึกษากว่า 300 ผลงาน จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใน 77 จังหวัด ตามมาด้วยนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ที่นำเสนอองค์ความรู้สีไทย ที่มีทั้ง “ชื่อสีไทยโทนจำนวน 156 สี และค่าสีไทยโทน ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานค่าสีแพนโทน ที่นักออกแบบ ศิลปิน และผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง

UploadImage

            ความสำเร็จของกิจกรรมทั้งสองครั้ง ทำให้เรามองเห็นทิศทางการทำงานของศูนย์บันดาลไทย ในการ “บริหาร” ต้นทุนมรดกวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานกลางน้ำและปลายน้ำ นิทรรศการ “ฝากไทย” และ “สีไทยโทน” เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การต่อยอดในภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและธุรกิจ โดยเฉพาะ “สีไทยโทน” จะเป็นเพียงแค่งานวิจัย หากไม่มีการประยุกต์ใช้
            นิทรรศการจึงทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อม” ส่งต่อมรดกอารยธรรมให้แก่โลกธุรกิจร่วมสมัย
            แต่ในการ “สื่อ” ความรู้ให้ไปถึงผู้บริโภคปลายทาง ลำพังศูนย์บันดาลไทยหน่วยงานเดียว ไม่มีสรรพกำลังเพียงพอ ที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการตื่นตัวเรื่อง “เสน่ห์ไทย” การเชื่อมต่อหน่วยงานกลางน้ำและปลายน้ำในภูมิภาคต่างๆ จึงมีความสำคัญ และนับเป็นภารกิจสำคัญของศูนย์บันดาลไทยที่จะต้องทำคู่ขนานกับการผลิตชุดความรู้ต่างๆ ดังเช่นนิทรรศการทั้งสองครั้งนี้

UploadImage

            สำหรับเครือข่ายศูนย์บันดาลไทยในภูมิภาคที่ประเดิมเริ่มต้นในปี 2558 มีสองแห่งๆ แรกในภาคกลางอยู่ที่ หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น จังหวัดราชบุรี แหล่งกำเนิดโอ่งมังกรราชบุร ที่พลิกโฉมมาสู่งานเซรามิกร่วมสมัย และเป็น 1 ใน 12  “เมืองต้องห้ามพลาด” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริหารงานโดย วศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์ นักออกแบบเซรามิก และศิลปิน “ศิลปาธร” สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (การออกแบบ) ปี 2553 ผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาเถ้าฮงไถ่ ยินดีให้ใช้พื้นที่ภายในหอศิลป์ฯเป็นศูนย์กลางสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักออกแบบ เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้นทุนวัฒนธรรม เพื่อสร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีเสน่ห์เฉพาะถิ่น

UploadImage

            อีกแห่งคือ ศูนย์บันดาลไทยไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมล้านนา และถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศูนย์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งพลังที่ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมล้านนา โดยสร้างพื้นที่ให้กลุ่มศิลปินล้านนามาร่วมออกแบบงานหัตถกรรมร่วมสมัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

UploadImage


รายละเอียดเครือข่ายศูนย์บันดาลไทย

UploadImage
หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น
    ที่อยู่ :          323 ถ.วรเดช อ.เมือง ราชบุรี 7000 (ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี)
    เวลา  :         พุธ - อาทิตย์ 10.00 -19.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
    Facebook :  www.facebook.com/THT.dKunst
    Email :        thtdkunst@hotmail.com
       

 UploadImage              
ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน 

ที่อยู่  :      217 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร   :      084 915 6146 , 087  080 7779   
Website :  www.raicherntawan.com
Email :     dhammatoday@gmail.com


            
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean