ข่าวสารและบทความ

เสน่ห์ไทย คือ แรงบันดาลใจชั้นเลิศ

วันที่ 08 ธ.ค. 2558 เวลา 13:55 น.
 4480
UploadImage
           
บ่อยครั้งที่มีการพูดถึงการนำ “เสน่ห์ไทย” ไปใช้เพื่อแข่งขันเชิงธุรกิจในเวทีโลก หรือในระดับอาเซียน มักจะเกิดคำถามว่าอันดับแบกว่า...คนชาติอื่นๆ มอง “เสน่ห์ไทย” ตรงไหน
            อาหารอร่อย ธรรมชาติงดงาม ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน งานหัตถศิลป์ หรือศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ ทุกอย่างล้วนเป็นเสน่ห์ที่มีอยู่มากมาย แต่จะ “บริหาร” เสน่ห์อย่างไรเพื่อให้มีการนำมาใช้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่ใช้แบบอนุรักษ์ แต่ใช้อย่างมีกาลเทศะ มีความร่วมสมัยในชีวิตปัจจุบัน ทั้งยังสามารถ “สื่อสาร” เพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกอารยธรรมให้สังคมเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้า
            ประเด็นนี้ต่างหากเป็นโจทย์ท้าทายที่สุด

UploadImage
 
           พโรจน์ ธีระประภา ศิลปิน “ศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ทิ้งประโยคประทับใจไว้ในเวทีเสวนา “ฝากไทย” ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นในนิทรรศการชื่อเดียวกัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2558  ว่า
            “โลกต้องการให้เราเป็นเรา และเราคือไทย ไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องพยายามทำตัวให้เหมือนชาติอื่น”
            คุณไพโรจน์ ยกกรณีตัวอย่างร้านกาแฟหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว  มักนิมตกแต่งแบบยุโรป ทำให้ฉุกคิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางข้ามฟ้าผ่านทะเลมา เพื่อมาดูสิ่งที่คล้ายคลึงกับเสน่ห์ตะวันตกที่เขาคุ้นเคยกระนั้นหรือ
            “หากคำตอบคือ ไม่…เสน่ห์ไทยต่างหากที่เป็นจุดขายของเรา ก็ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกเสน่ห์ไทยในแบบของเราเองมาต่อยอด แต่งเติม หรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการ เหมือนกับที่กระทรวงวัฒนธรรมก่อตั้งศูนย์บันดาลไทยขึ้นมา เพื่อเป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและบริหารทุนวัฒนธรรมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างร่วมสมัย
            ด้วยความเชื่อว่า เสน่ห์ไทย คือ แรงบันดาลใจชั้นเลิศ”

 
ฟังเสวนาฉบับเต็มได้ที่นี่ 
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean