ข่าวสารและบทความ

นิทรรศ “ฝากไทย” เปิดมุมมองการออกแบบ 77 จังหวัด

วันที่ 22 ส.ค. 2558 เวลา 16:46 น.
 2977

น่าจะมีหลายๆ คนที่คิดคล้ายๆ กันว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แต่ทำไมสินค้าที่ระลึกของบ้านเรา ยังไม่มีความหลากหลายหรือดูน่าซื้อมากพอ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่คิดเห็นตรงกัน หรือ บังเอิญอ่านผ่านโพสนี้แล้วสะดุดใจมาเข้าร่วมชม นิทรรศ “ฝากไทย” เปิดมุมมองการออกแบบ 77 จังหวัด สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นภารกิจ “นำร่อง” ของศูนย์บันดาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจสำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุน และให้บริการคำแนะนำแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริง

มีข้อมูลที่น่าสนใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2553) รายงานว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย มีระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.12 วัน มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่ 37,279 บาท หรือมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 4,079 บาท ซึ่งประมาณการได้ว่า นักท่องเที่ยวคนหนึ่งน่าจะใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึก คนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาท รายได้จากธุรกิจของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวจึงน่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี หากรายได้ส่วนนี้ กระจายไปสู่วิสาหกิจชุมชนซึ่งอยู่ในชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ก็จะช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาล และนิทรรศ “ฝากไทย” จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง

สำหรับ ‪#‎Lightfog‬ โปรเจคนี้ถือเป็นโปรเจคสำคัญที่สุดของปีนี้ เราได้รับโอกาสและความไว้วางใจจาก พี่ Sakkachat Sivabovorn มอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบการออกแบบทั้งหมด 50 จังหวัด เลือก 1 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาและออกแบบใหม่ในรูปแบบของ Souvenir Design Collection เราใช้หลักการออกแบบที่คำนึงถึงเหตุผลของการซื้อของผู้ซื้อ หรือ นักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก, การผลิตในระบบอุตสาหกรรม และ Design Concept ที่ดึงเอาสัญลักษณ์ หรือ เสน่ห์ ของสถานที่นั้นๆ มาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า สำหรับทุกท่านที่อยากเห็นความเป็นไปได้ใหม่ของสินค้าที่ระลึก นิทรรศ “ฝากไทย” ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จะมีการจัดเสวนา 1 ครั้ง วันที่ 4 ส.ค. (หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ) ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าองค์ความรู้ด้านการออกแบบสินค้าที่ระลึกของกลุ่มนักออกแบบในโครงการนี้ และนิทรรศการจะจัดแสดงเพียง 2 ครั้ง คือ 29 ก.ค. – 9 ส.ค. (หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ) และ 23 ส.ค. – 1 ก.ย. (Hof Art) ลงทะเบียนและรายละเอียดอื่นๆ --  http://bundanthai.com/

นิทรรศ “ฝากไทย” เปิดมุมมองการออกแบบ 77 จังหวัด สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นการท่องเที่ยว จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ Souvenir Industry ในบ้านเราหรือไม่ สินค้าที่ระลึกทั้งหมด 77 Design Collections อยากให้ทุกคนมาเดินดูงานนี้กันเยอะๆ เลยค่ะ รับรองว่าจะได้แรงบันดาลใจกลับไปเพียบอย่างแน่นอน


Silawat Virakul Suvaroj Poosrivongvanich Amon Byrd


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean