นิทรรศการ

กิจกรรมเวิร์คช็อป “การจับคู่สีไทยโทนเพื่องานออกแบบและกราฟิกดีไซน์”

วันที่ 18 ต.ค. 2558 เวลา 18:13 น.
 3951
กิจกรรมเวิร์คช็อป
“การจับคู่สีไทยโทนเพื่องานออกแบบและกราฟิกดีไซน์”
เนื่องในนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
ภายใต้โครงการศูนย์บันดาลไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง EGG อาคาร E88 ในโครงการ W District

เรียนรู้ภาคทฤษฎี และลงมือจับคู่สีแบบไทยโทน 

UploadImageUploadImageUploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean