นิทรรศการ

กิจกรรมเวิร์คช็อป “การปรุงสีไทยโทนเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ”

วันที่ 17 ต.ค. 2558 เวลา 19:37 น.
 4098
กิจกรรมเวิร์คช็อป “การปรุงสีไทยโทนเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ”
เนื่องในนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง EGG อาคาร E88 ในโครงการ W District
เรียนรู้ภาคทฤษฎี และลงมือผสมผงสีแบบไทยโทน 
UploadImageUploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean