นิทรรศการ

เสวนา "เสน่ห์สีไทยโทน : จากอัตลักษณ์ไทยสู่ Tropical Color"

วันที่ 16 ต.ค. 2558 เวลา 17:09 น.
 4418
ภาพบรรยากาศวันเสวนา “เสน่ห์สีไทยโทน : จากอัตลักษณ์ไทยสู่ Tropical Color”
เนื่องในนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
ภายใต้โครงการศูนย์บันดาลไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง EGG อาคาร E88 ในโครงการ W District
ได้รับเกียรติจากวิทยากร
ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์พิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ และ น.ศ.ปริญญาเอก คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ Artistic Acrylic Colour 
รดาชญา คุ้นวงศ์ บริษัท จุล ไหมไทย จำกัด 
จันทรำไพ หาญเมธี Clay Shop 
กชนิภา พิทยเมธี ผู้สร้างสรรค์ไทยโทนคาเฟ่ 
เชื่อมร้อยเวทีเสวนา โดย สักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษาศูนย์บันดาลไทย


UploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean