ข่าวสารและบทความ

งานแถลงข่าว นิทรรศการ“สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ฟื้นสีไทย สร้าง “เทรนด์ไทยโทน”

วันที่ 08 ต.ค. 2558 เวลา 16:09 น.
 5638

UploadImage


        ศูนย์บันดาลไทย เปิดตัวนิทรรศการที่สอง “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ฟื้นสีไทยต่อยอดธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์งานออกแบบไทย ปักธงสร้างเทรนด์“อาเซียนโทน” ผ่านไทยโทนกว่าสองร้อยเฉดสี 

        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้ โครงการศูนย์บันดาลไทย โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และศิลปินนักออกแบบเจ้าของงานวิจัยสีไทยโทน นายไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

UploadImage
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงในการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ได้จัดตั้ง “ศูนย์บันดาลไทย” (The Center of Thai Inspiration) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) และสร้างแรงบันดาลใจในการนำ “เสน่ห์ไทย” จากทุนวัฒนธรรมในถิ่นต่างๆ มาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งต่อคุณค่าใหม่ให้แก่สังคม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลทุนวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากทั่วประเทศ สังเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างร่วมสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ 

         "การสร้างอัตลักษณ์เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ขับเคลื่อน เท่ากับการสร้างสรรค์งานอย่างมีทิศทาง การฟื้นความรู้ “เสน่ห์สีไทยโทน” ในวันนี้ โดยนำเสนอผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานโฆษณา จะนำไปสู่การต่อยอดและขยายผลไปสู่ธุรกิจอื่นๆ อาทิ การออกแบบแฟชั่น งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานบริการเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น 
          คนส่วนใหญ่จะมองประชาคมอาเซียนในมุมเศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้ วัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ จึงต้องมีหน่วยงานทำหน้าที่สังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมซึ่งมีตั้งแต่อารยธรรมหลัก จนถึงวัฒนธรรมย่อยๆ ในพื้นที่ซึ่งมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน องค์ความรู้เรื่องสีไทยเป็นมรดกของประเทศที่มีรากเหง้ามายาวนาน การรื้อฟื้นผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ที่พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ งานบริการ และสื่อโฆษณาต่างๆ ในนิทรรศการนี้ จะทำให้เรามองเห็นการต่อยอดได้จริง และยังเป็นการส่งต่อคุณค่าใหม่ให้กับสังคมอีกด้วย
         ความรู้เรื่องสีไทยโทนในวันนี้จึงเป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” ของการฟื้นคุณค่าสีไทยโทนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และในอนาคต อาจต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ที่เสริมพลังให้กับประชาคมอาเซียน เนื่องด้วย “วัฒนธรรม” ก็คือหนึ่งในสามเสาหลักสำคัญของประชาคมนี้"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว  

UploadImage
          
UploadImage
            ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ชุดความรู้ในนิทรรศการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการค้นคว้าวิจัยของ อาจารย์โพโรจน์ พิทยเมธี (อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร) ที่ทำให้สังคมตระหนักถึงความเป็นมาของสีไทยที่มีรากเหง้ามานาน ปรุงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มีชื่อเรียกไพเราะ มีความหมาย และมีหลักฐานสืบค้นย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในการวิจัยใช้อุปกรณ์ระบบดิจิตอลเพื่อเทียบสีงานจิตรกรรมไทยโบราณกับค่าสีปัจจุบันที่กำหนดด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าวทำให้เกิด ‘เทรนด์ไทยโทน’ ในรูปเฉดสีไทยมากกว่า 200 สี พร้อมชื่อสี และการกำหนดค่าสีที่สามารถนำไปใช้งานจริง ผลจากงานวิจัยยังพบว่าสีไทยโทนเป็นกลุ่มสีเดียวกับ ‘อาเซียนโทน’ ด้วยเหตุที่ชาติอุษาคเนย์ของเราต่าง สืบวัฒนธรรมสายเดียวกัน จึงเป็นไปได้ว่าจากไทยโทน ก็สามารถวิจัยเพิ่มเรื่องสีอาเซียนโทนเพื่อสร้างอัตลักษณ์และต่อยอดธุรกิจต่างๆ ของประชาคมนี้
UploadImage
     
UploadImage
     
         นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ HOF ART Space ในโครงการ W District ระหว่างสุขุมวิท 69 - 71
ภายในนิทรรศการประกอบด้วยชุดความความรู้ในการฟื้นเสน่ห์ไทย เพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจสมัยใหม่ การต่อยอดในงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยด้วยสีทาต่างๆ สีเซรามิคสีย้อมไหมฯ  การต่อยอดในธุรกิจบริการด้วย “ไทยโทนคาเฟ่” และการต่อยอดธุรกิจในผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความเป็นไทยด้วย “ไทยโทนไลฟ์สไตล์ช็อป” พร้อมด้วยการเสวนาและเวิร์คช็อปให้ความรู้ ได้แก่“เสน่ห์สีไทยโทน : จากอัตลักษณ์ไทยสู่ Tropical Color” ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558, เวิร์คช็อป “การปรุงสีไทยโทนเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ” เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558, เวิร์คช็อป “การจับคู่สีไทยโทนเพื่องานออกแบบและกราฟิกดีไซน์” อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 นอกจากนี้ ยังมีการจัด นิทรรศการหมุนเวียนในศูนย์บันดาลไทย       หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
          ผู้เข้าร่วมเสวนา/เวิร์คช็อปจะได้รับหนังสือ“สีไทยโทน”เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ที่รวบรวมองค์ความรู้    สีไทย การปรุงสี และวัสดุปรุงสีไทย พร้อมเฉดสีไทยโทนกว่า 200 สี ที่ระบุรหัสค่าสีที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจนมีการสำรองที่นั่งได้เต็มจำนวนแล้ว แต่ตลอดเวลาการจัดนิทรรศการก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ  ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ HOF ART Space ในโครงการ W District ระหว่างสุขุมวิท 69 - 71 

 ********************************************** 
 
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean