ปฎิทินกิจกรรม

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

วันที่ 14 ต.ค. 2558 - 03 พ.ย. 2558
 6258
UploadImage

          ศูนย์บันดาลไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชื่นชมคุณค่าเสน่ห์ไทย ผ่านนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ โดยนำเสนอผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานโฆษณา สู่การต่อยอดและขยายผลไปสู่ธุรกิจอื่นๆ อาทิ การออกแบบแฟชั่น งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 
ณ HOF ART Space ในโครงการ W District

กิจจกรรมแนะนำ !! เสวนาและเวิร์คช็อปความรู้ “เสน่ห์สีไทยโทน” 
• เสวนา “เสน่ห์สีไทยโทน : จากอัตลักษณ์ไทยสู่ Tropical Color” ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น.
• เวิร์คช็อป “การปรุงสีไทยโทนเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ” เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น.
• เวิร์คช็อป “การจับคู่สีไทยโทนเพื่องานออกแบบและกราฟิกดีไซน์” อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้อง EGG อาคาร E88 ในโครงการ W District

พิเศษ!! ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับหนังสือ “สีไทยโทน”เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเสน่ห์สีไทย เฉดสีไทยโทนกว่า 200 สี พร้อมชื่อและรหัสสี C Y M K เพื่อการใช้งานได้จริง กรณีศึกษาการใช้สีไทยโทนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและงานโฆษณา (รับฟรี ณ จุดลงทะเบียน)
 
กำหนดการและลงทะเบียนกิจกรรมเสวนา

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean