ผลงานและกรณีศึกษา

การออกแบบของที่ระลึกในนามประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร โดย ไพโรจน์ ธีระประภา

วันที่ 29 ก.ย. 2558 เวลา 10:01 น.
 22698
UploadImage
ไทย คือ อะไร
    ในฐานะผู้มีประสบการณ์ทำร้านขายของที่ระลึกมานานกว่า 20 ปี จะขอเสนอมุมมองดังต่อไปนี้
    ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม มากกว่าอุตสาหกรรม นี่คือภาพที่ชาวต่างชาติมองเข้ามา นั่นทำให้เราต้องมองคำที่เกี่ยวข้องรอบข้าง หรือบริบทแวดล้อม เช่น ประเทศเกษตรกรรม ทำให้เรานึกถึงเทคโนโลยีที่ไม่ไฮเทค เป็นเทคโนโลยีแบบ “พี่ไทย” หรือ “ไทยประดิษฐ์” เน้นที่ประโยชน์ใช้งาน (function) ไม่ได้เน้นที่ความสวยงามของรูปทรง เครื่องยนต์กลไกก็เป็นแบบชาวบ้าน เช่น รถอีแต๋น รถไอ้ต๋อย และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ของชาวบ้านก็เป็นอัตลักษณ์ของไทยด้วย
    ประเทศเกษตรกรรมยังทำให้นึกถึงของทำมือหรือแฮนด์เมด อะไรก็ตามที่ดูเหมือนไม่ได้ออกมาจากระบบสายพานโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีความ “เกือบเหมือน” กัน มีความต่างกันในรายละเอียด คือเสน่ห์ที่ต่างจากระบบอุตสาหกรรม บางผลงานมีลักษณะเพียงชิ้นดียว งานทำมือจึงมีความพิเศษเฉพาะตัว มีคุณค่ากว่าของที่ออกมาซ้ำๆ กัน งานหัตถกรรมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สุดยอดในการแก้ปัญหา บรรจุเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านที่มีความกลมกล่อมต่อวิถีชีวิต ทั้งวัสดุ ขนาด ฤดูกาล ต้นทุน การใช้งาน การซ่อมบำรุง การเก็บ และประสิทธิภาพของข้าวของเครื่องใช้
    ประเทศเกษตรกรรมทำให้นึกถึง “ธรรมชาติ” วัสดุจากธรรมชาตินั้นควบคู่กับการทำมือ ดังนั้น เส้น สาย ใย ผืน  ที่มาจากธรรมชาติ ย่อมทำให้นึกความเป็นอยู่แบบไทย ถ้าเป็นคนช่างสังเกตและมีความละเอียด เราจะเรียนรู้ธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ และนำเรื่องราวจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ข้าวของเครื่องใช้ชองไทยจึงสร้างจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก นี่คือผลของความละเอียด
    อีกคำหนึ่งที่น่าจะนึกถึงตามมาคือ “ความตั้งใจ” ใส่ใจ พิถีพิถัน ถ้าเป็นคนละเอียด ความพิถีพิถันจะตามมาด้วยเสมอ การทำของที่ระลึกใดๆ จึงต้องใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียด จะส่งความรู้สึก “ไทย” ให้มีมากกว่าการทำงานที่ละเลยความพิถีพิถัน
UploadImage

                                            UploadImage    UploadImage
คำสำคัญ
    ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถพบคำสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้
•    ไทยประดิษฐ์ งานออกแบบที่หลุดๆ บ้าง ดูแล้วเกือบๆ จะลงตัว
•    แฮนด์เมด งานที่ไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะๆ
•    งานหัตถกรรม ทำมือ ทำใหม่ๆ และทำเตรียมไว้แล้ว
•    ธรรมชาติ วัสดุในท้องถิ่น
•    ละเอียด พิถีพิถัน ใส่ใจ ไม่ชุ่ย
•    ความตั้งใจ เลือกสิ่งที่ “ใช่” มาทำเท่านั้น
    ถ้าเราใช้ความหมายของคำต่างๆ เหล่านี้ มาสร้างผลงาน ความรู้สึก “ไทย” จะเผยออกมา ส่วนอัตลักษณ์ก็นำความหมายจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว มาใช้เป็นส่วนประกอบของงาน ก็จะได้งานที่มีความเป็นไทยจากอัตลักษณ์ถิ่น

ลักษณะไทย กับ กราฟิกดีไซน์
    ลายไทยคือ “กราฟิกไทย”เพราะมีการตัดทอนคลี่คลายรูปทรงให้ดูง่ายขึ้น เราจะเห็นลายไทยปรากฏได้ทั้งสองและสามมิติ เช่น ในภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ภาพลงรักปิดทอง ลายรดนํ้า ประติมากรรมแกะไม้นูนตํ่า จนถึงลายปูนปั้นประดับอาคารศาสนสถาน การใช้งานได้หลากหลายเช่นนี้ เทียบเท่ากับคำว่างานกราฟิก ที่ปกติสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและหลากหลายสื่อ ลายไทยคือการลดทอนรูปทรงเหมือนจริงให้เป็นงานที่เรียบง่ายขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของงานกราฟิก “ลายไทย”จึงมีคุณสมบัติที่ดีต่องานออกแบบในฐานะ Thai Graphic Style เป็นอย่างดีและหากเราตั้งสมมุติฐานว่า งานกราฟิกไทย คืองานที่เป็นของไทย ความรู้สึกไทยก็จะ“บรรจุ” อยู่กับผลงานนั้นๆด้วย
    การนำลายไทยมาเป็นส่วนช่วยในการคิดผลิตของที่ระลึก เพื่อทำหน้าที่ระลึกถึงเมืองไทยจึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกัน
ดังนั้น การจัดเตรียมลายไทยให้พร้อมอำนวยความสะดวกต่องานออกแบบกราฟิกดีไซน์จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับข้อมูลที่เป็นต้นทุนที่ดีคือ การเก็บลวดลายไทยจากวัดต่างๆ แล้วนํามาจัดการแปลงเป็นภาพเส้นล้อมหรือเวคเตอร์ไฟล์ (Vector) ซึ่งสามารถย่อขยายได้อย่างสะดวกสบายและไม่มีปัญหาเรื่องความจุหรือความละเอียด (resolutions)ของภาพ 
    ภาพตัดทอนและแปลงค่าเป็นเวคเตอร์ไฟล์ที่น่าสนใจเพื่อจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ลายดอกดวงต่างๆ ลายเถา พรรณไม้ นก กระรอก ผีเสื้อ ดอกไม้ ก้อนเมฆ พระ นาง เทวดา สัตว์หิมพานต์ ฯลฯ ตามที่เราสนใจและพบเห็นจากแหล่งต้นทุนหรือสถานที่ๆเราเก็บข้อมูล การรวบรวมจัดเก็บไฟล์เวคเตอร์ไว้สำหรับใช้งานออกแบบ เรียกว่า “คลิปอาร์ต”(Clip Art) สามารถแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อการจัดเก็บได้ เช่นแบ่งเป็นชุดสถานที่ วัด จังหวัด ภาค เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้ออกแบบกราฟิกในวันหน้า
UploadImage

    การนําเสนอผลงานตัวอย่างของที่ระลึกของกรุงเทพฯและของประเทศไทย มีแนวคิดที่ดังนี้
    Lettering Design>Bangkok 
UploadImage    อักษรไทย คือ อัตลักษณ์ขั้นสูงของการระบุชนชาติ การใช้ลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ผสมลักษณะตัวอักษรไทย เกิดเป็นอักษรประดิษฐ์ ที่มีลีลาน่าสนใจต่อการมองเห็น สามารถสะท้อนความเป็นไทยได้ ชื่อเมืองกรุงเทพฯ หรือ Bangkok ก็มีเอกลักษณ์โดดเด่น การนํามาออกแบบจึงสร้างงานที่เกิดพลังดึงดูดได้ดีงานกราฟิกชุดนี้สามารถประยุกต์ลงได้ทั้งกระเป๋าผ้าหลายขนาด ผ้ากันเปื้อน สมุดฉีก เข็มกลัด เป็นต้น
UploadImage  UploadImage  UploadImage
    (ภาพประกอบ : ไฟล์ ai : artwork ชื่อกรุงเทพ /ภาพผ้ากันเปื้อน /เข็มกลัด / สมุดฉีก)

UploadImage    Clip Art
    ใช้กราฟิกไทยที่เตรียมไว้จากวัดต่างๆสามารถกระจายไปยังชิ้นงานที่ลากหลายได้ เช่น เข็มกลัด ที่เปิดขวด ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าผ้า สมุดโน้ต ผ้าคลุมไหล่ เสื้อยืด ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นด้วยว่า กราฟิกไทยไม่เชย สามารถสร้างงานร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี 
    ตัวอย่างผลงาน เลือกใช้วัสดุที่แสดงเนื้อแท้ เช่น กระดาษทำมือ กระดาษรีไซเคิล ผ้าผ้ายดิบ บางส่วนเลือกใช้สีสันสนุกสนานเพื่อให้เห็นถึงความสดใสร่าเริงแบบไทย บางส่วนใช้ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยมือ หรือการพิมพ์ตรายาง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความเป็นประเทศแฮนด์เมด
    (ภาพประกอบ : Clipart  )

(ล้อมกรอบ)
ไพโรจน์ ธีระประภา: ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ พ.ศ. 2557>สมาชิกกลุ่มแรงบันดาลไทย
UploadImageการออกแบบของที่ระลึกในนามจังหวัดเพชรบุรี
โดย ไพโรจน์ ทิพยเมธี

    การถอดรหัสความเป็นอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรีในครั้งนี้ จับประเด็นของการเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญร่วมยุคกับอยุธยา และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบอยุธยาไว้ได้อย่างครบถ้วนจนทุกวันนี้ โดยไม่ได้ถูกเผาทำลายเหมือนกับเมืองอยุธยา ยังคงปรากฏผลงานศิลปกรรมในเชิงช่างแบบอยุธยาที่เพชรบุรีเป็นจำนวนมาก และมีคำพูดว่าเพชรบุรีเป็น “อยุธยาที่ยังมีลมหายใจ”
    งานออกแบบใช้การคัดลอกลวดลายผลงานศิลปกรรมที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ลวดลายประดับในโบสถ์ และที่ศาลาการเปรียญ ซึ่งยังมีลวดลายและผลงานจิตรกรรมแบบอยุธยาหลงเหลือยู่เป็นจำนวนมาก เอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของอยุธยาคือการออกแบบลวดลายแบบอิสระ พลิ้วไหว การออกแบบลายที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งนับว่าหาดูได้ยาก และไม่เป็นแบบแผนเหมือนศิลปะแบบรัตนโกสินทร์
UploadImage

UploadImage     UploadImage
              เสื้อยืดลายประดับเพดานวัดสระบัว                               เสื้อยืดลายจิตรกรรมวัดเกาะแก้ว
    นอกจากที่วัดใหญ่สุวรรณารามแล้วยังถอดลายที่วัดเกาะแก้ว และวัดสระบัว การถอดลวดลายและถอดแบบงานจิตรกรรมเหล่านี้ไว้ถือเป็นการอนุรักษ์ลวดลายเก็บไว้ทางหนึ่งหนึ่ง และสามารถนำไปออกแบบต่อยอดได้ง่ายขึ้นด้วย นับเป็นนวัตกรรมการออกแบบที่ใช้ทุนวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง โดยนำมาใช้อย่างร่วมสมัย ทั้งยังกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชน และหันกลับมาร่วมอนุรักษ์มิให้สูญหาย

UploadImage    อีกประเด็นหนึ่งที่นับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเพชรบุรีคือ ความงดงามทางธรรมชาติ เพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่สำคัญ เพราะมีต้นตาลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ใครที่มาถึงเพชรบุรีคงจะจำภาพทิวต้นตาลสุดลูกหูลูกตากันได้ งานออกแบบจึงนำภาพทิวต้นตาลมาวางบนชิ้นงาน เช่นโคมไฟ และเสื้อยืดเป็นต้น 

UploadImage   (ล้อมกรอบ)
   ไพโรจน์ ทิพยเมธี : ศิลปมหาบัณฑิต นิเทศศิลป์
   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร >ก่อตั้ง
   บจก. Create Zone Advertising & Graphic Design
   >อาจารย์พิเศษด้านการออกแบบนิเทศศิลป์และ
   วิทยากรรับเชิญ >สมาชิกกลุ่มแรงบันดาลไทยเสื้อยืดและโคมไฟลวดลายกราฟิกต้นตาล
 
UploadImageUploadImageการออกแบบของที่ระลึกในนามจังหวัดน่าน
โดย อาวิน อินทรังษี
    น่าน เมืองแห่งขุนเขาและอาณาจักรแห่งราชวงศ์ภูคาในอดีต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากความงามของธรรมชาติ ผู้คน และโดดเด่นด้วยศิลปวัฒนธรรมเฉพาะตัวงานออกแบบเลือกเสน่ห์เมืองน่านมาเป็นต้นทุนในการทำงาน ได้แก่

    Pixel Scarf ผ้าพันคอลายพิคเซล นำลายที่ถอดออกจากลวดลายตุงในวัดหนองบัว จังหวัดน่าน เป็นภาพสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ไก่ ผีเสื้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพพิคเซล นำมาจัดวางเป็นแพทเทิร์นต่างๆ ที่ดูร่วมสมัย แล้วนำแพทเทิร์นนั้นมาพิมพ์ลายบนผ้า แปรรูปเป็นผ้าพันคอ เหมาะเป็นของฝากเพื่อใช้ในฤดูหนาว แพทเทิร์นนี้ยังสามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นลายผ้าสำหรับทำสินค้าประเภทอื่นเช่น เสื้อ กระเป๋า หรือนำไปพิมพ์บนกระดาษสำหรับทำกระดาษห่อของ ถุงกระดาษ หรือปกสมุดโน๊ต ฯลฯ
UploadImage    ไก เป็นสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่งที่พบในลำน้ำน่าน ชาวน่านนำมาแปรรูปเป็นอาหาร และจำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปจังหวัดโดยกลุ่มแปรรูปอาหารจากสาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว ตรา "สายใยบัว" มี 2 แบบคือ สาหร่ายเลิศรส และสาหร่ายแผ่นทรงเครื่อง แนวคิดในออกแบบ คือปรับภาพลักษณ์สินค้าให้ดูทันสมัยขึ้น กำหนดกลุ่มเป้าหมายเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีรสชาติอร่อย เหมาะรับประทานเป็นของว่างและทดลองเปลี่ยนชื่อตราสินค้าจาก "สายใยบัว" เป็น "ไก" ซึ่งสั้นกระชับ จดจำง่าย สื่อความหมายถึงวัตถุดิบและชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างคาแรกเตอร์จากสาหร่ายเป็นการ์ตูน "ไก" ให้มีความน่ารักดึงดูดใจเป็นตัวนำเสนอสินค้าและยังมีคาแรคเตอร์รองเป็น "ไก่" และ "ช้าง" ซึ่งถอดแบบจากลายตุง(ธง)ของจังหวัดน่าน เป็นตัวนำเสนอจุดเด่นและวิธีการการรับประทานสินค้า โดยใส่คำพูดเป็นภาษาคำเมืองลงไปเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 
UploadImage
    หมากฝรั่งรสเปปเปอร์มินต์เป็นงานออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์งานจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน ผ่านของฝากของที่ระลึกที่มีราคาไม่แพง ขนาดเล็ก สามารถซื้อฝากได้หลายๆ ชิ้น โดยผูกเรื่องเข้ากับภาพจิตรกรรมวัดภูมินทร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวน่านในอดีต เป็นภาพหนุ่มสาวชาวน่านสูบขี้โย กับสินค้าหมากฝรั่งที่มีรูปทรงคล้ายมวนบุหรี่ นำเสนอให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ถอดภาพจิตรกรรมเป็นภาพกราฟิกลายเส้นเรียบง่าย พร้อมยังแฝงความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝานังวัดภูมินทร์ลงไปบนบรรจุภัณฑ์ด้วย
UploadImage
(ล้อมกรอบ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร >ศิลปมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >ชนะเลิศการประกวดออกแบบอัตลักษณ์สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส >ปัจจุบัน-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร >สมาชิกกลุ่มแรงบันดาลไทย


UploadImageการออกแบบของที่ระลึกในนามจังหวัดลำปาง
โดย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

    ลำปาง หนึ่งในกลุ่มจังหวัดล้านนา ต้นกำเนิดแม่น้ำวัง เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 1,300 ปี เจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 สันนิษฐานว่าเป็นเมืองคู่แฝดกับอาณาจักรหริภุญชัย (ลำพูน) เนื่องจากเจ้าเมืองทั้งสองเป็นโอรสแฝดของพระนามจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย
UploadImage    ลำปางมีชื่อในตำนานภาษาบาลีว่า “เขลางค์นคร” ซึ่งคนได้จากตำนานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ และตำนานพื้นบ้านอื่นๆ ส่วนคำว่า “ลคอร” หมายถึง นคร เป็นชื่อเรียกสามัญของเขลางค์นคร ตามที่ปรากฏในตำนานศิลาจารีกและพงศาวดาร ว่าเป็นชื่อที่นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลาย ส่วนคำว่า “ลำปาง” นั้นปรากฏอยู่ในตำนานวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเรียกเป็นภาษาบาลีว่า “ลัมภกัปปะ” เมื่อถึงสมัยพระเจ้าทิพย์ช้าง (ครองนครลำปาง พ.ศ. 2275-2302) ก็เรียกว่า “นครลำปาง” สืบมา
    ของฝากจากลำปางที่ขี้นชื่อ ได้แก่เซรามิก อุตสาหกรรมหลักของลำปาง ผลิตเป็นเครื่องใช้หลายชนิด และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ชามตราไก่ >รถม้าจำลอง หาซื้อได้ที่บ้านนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองข้าวแต๋น ที่มีชื่อเสียงคือข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งผสมน้ำแตงโมกับน้ำอ้อยลงไป ก่อนนำไปทอด>หมูหยอง กุนเชียง หมูแผ่น เป็นของฝากยอดนิยมอีกรายการหนึ่ง>ผ้าทอ ศิลปหัตถกรรมของบ้านฝ้าย ถนนสายลำปาง-งาว>ครกหิน อุตสาหกรรมที่ทำกันที่บ้านไร่ศิลาทอง ถนนสายลำปาง-เชียงราย>กระดาษสา ศิลปหัตถกรรมที่ผลิตจากใยปอสา ไม่ผสมเศษกระดาษ จึงมีความแข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย หาซื้อได้ที่บ้านท่อล้อ ถนนสายลำปาง-ห้างฉัตร

ตัวอย่างงานออกแบบ

UploadImage   UploadImage
UploadImage
 
    ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ของฝากยอดนิยม ส่วนมากอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบกล่องทรงสูง เจาะช่องหน้าต่างเพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ กับแบบบรรจุในถุงพลาสติกที่มักเรียกว่า ถุงแก้ว
    แนวคิดในการออกแบบมี 2 รูปแบบ อย่างแรกเป็นแบบกล่อง เริ่มจากหาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ วัดขนาด ขึ้นแบบ แล้ววางลวดลาย พร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของเดิมที่เราเห็นวางขายทั่วไปนั้นจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูล ตัวอักษร มีภาพประกอบด้วย โดยรวมคือมีการจัดวางที่แน่นไปหมด
    จากนั้นลองคิดชื่อสินค้าใหม่ เลือกชื่อ “รัษฎา” ซึ่งมีที่มาจากสะพานรัษฎาภิเศก นำมาประกอบกับรูปไก่ สัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง คำว่า “รัษฎา” กับรูปไก่ วาดและเขียนแบบทำให้ดูเป็นกันเอง ไม่แข็งกระด้าง จัดวางลวดลาย (pattern) บนพื้นหลังสีจางๆ ประกอบลายดอกไม้ด้านล่าง ลวดลายที่ใช้มาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง (อ.เกาะคา) ข้อมูลผลิตภัณฑ์นำมาจากยี่ห้อข้าวแต๋นทวีพรรณ (อ.เกาะคา เช่นกัน) นำมาเรียบเรียงใหม่ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล บรรจุภัณฑ์กล่องที่ออกแบบใช้ระบบการพิมพ์ทั่วไป เลือกพิมพ์สองสี คือสีแดงกับสีเขียว บนกระดาษสีน้ำตาล
    แบบที่สองเป็นแบบบรรจุในถุงแก้ว ติดสติกเกอร์ฉลาก และมีที่จับทำด้วยกระดาษแข็งเย็บติดปากถุง ในการผลิตจริง แบบถุงแก้วเน้นความสะดวก วิสาหกิจชุมชนทั่วไปทำเองได้ การผลิตฉลากใช้ตรายางประทับบนสติกเกอร์ แล้วติดบนถุงแก้ว ตัวที่จับก็เช่นกัน ตรายางก็ใช้สองสี คือสีแดงกับสีเขียว

UploadImage


 
 


   
UploadImageUploadImage    เสื้อยืดลำปางออกแบบโดยใช้แผนภาพกราฟิก (infographics) กับการจัดวางตัวอักษร (typographic) ที่ใช้ข้อความโดนใจ เพื่อดึงดูดและสร้างรูปแบบลายที่แตกต่างให้กับตัวเสื้อ สีที่ใช้เลือกสองสี แดงกับเขียว ซึ่งเป็นสีหลักที่ใช้ทั่วไปบนชามตราไก่ เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มาจัดองค์ประกอบภาพ ก็ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น      ผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่มีใครไม่รู้จักกชามตราไก่ แต่ชามตราไก่ก็ไม่ใช่สินค้าประเภทเดียวที่มีชื่อเสียง ผลิตภัณฑ์เซรามิกยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต
    ตัวอย่างงานออกแบบครั้งนี้ ทำร่วมกับ Clay Shop ซึ่งเป็นผู้ผลิตงานเซรามิกที่มีความแตกต่าง สวยงาม มีคุณภาพ วางลวดลายบนเซรามิกให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจโดยใช้สีคราม (น้ำเงินเข้ม) บนเนื้อเซรามิกสีขาว เพื่อสร้างงานที่เรียบง่ายเหมาะเป็นของฝาก
 
UploadImage

UploadImageUploadImage
    การทำงานออกแบบโดยใช้คลิปอาร์ตจากการถอดแบบศิลปวัฒนธรรมไทยในสินค้าประเภทต่างๆ ประกอบกับการเลือกใช้สี ข้อความตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ สามารถเพิ่มมูลค่า สะท้อนความเป็นไทยในสินค้าชิ้นนั้นได้ ผู้ประกอบการบางรายสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งนักออกแบบ หากมีความเข้าใจ
    ต้นทุนวัฒนธรรมไทยมีอยู่รอบตัว เพียงรู้จักวิธีและโอกาสที่จะนำมาใช้ สินค้าพื้นบ้าน ก็จะไม่เป็นสินค้าบ้านๆ อีกต่อไป

Clay Shop
โดยคุณจันทรำไพและคุณอุดมสิน หาญเมธี
288 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลำปาง 52100 โทร.081-425-9003

(ล้อมกรอบ)ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ : ศิลปบัณฑิต (นิเทศศิลป์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ >ศิลปมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย>1 ใน 13 แบบตัวพิมพ์ “ทีเอช จักรเพชร” การประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา>ปัจจุบัน-อาจารย์ประจำภาควิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ>สมาชิกกลุ่มแรงบันดาลไทย


UploadImageการออกแบบของที่ระลึกในนามจังหวัดขอนแก่น
โดย ขาม จาตุรงคกุล

    ตัวอย่างงานออกแบบของที่ระลึกสำหรับจังหวัดขอนแก่น แบ่งแนวคิดเป็น 2 อย่าง
    อย่างแรก ใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่า ฮูปแต้ม เป็นภาพเขียนประดับในที่โบสถ์หรือ สิม เพื่อเล่าเรื่องพุทธประวัติ วรรณกรรม ซึ่งมักมีอายุในช่วง 70-150 ปีก่อน งานศิลปะแขนงนี้ขาดการสืบทอดมายังปัจจุบัน

 
UploadImageUploadImage    จุดเด่นของงานแบบฮูปแต้มที่วาดโดยช่างพื้นบ้าน คืออารมณ์แบบพื้นบ้านแท้ๆ คล้ายการ์ตูนภาพล้อเลียน แต่เนื่องจากผ่านเวลามายาวนาน ภาพที่ยังเหลืออยู่ก็ลางเลือน

    งานออกแบบนี้ ใช้วิธีเขียนขึ้นมาใหม่ เติมจินตนาการในส่วนที่ขาดหายไป และนำเสนอภาพสัตว์มงคลที่เป็นความเชื่อของชาวอุษาคเนย์ หรือสิบสองนักษัตร เพื่อเชื่อมโยงความเชื่อที่ยังมีในวิถีชีวิตของคนยุคนี้
    อย่างที่สอง ใช้สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมประจำถิ่น (landmark) มานำเสนอ โดยลดทอนรายละเอียดให้มีความร่วมสมัย เหมาะกับงานออกแบบของที่ระลึก ที่สื่อสารถึงบรรยากาศในตัวเมืองขอนแก่น ที่มีจุดเด่นในความเป็น MICE City  หรือ เมืองแห่งศูนย์กลางของการอบรมสัมมนา (The Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions : MICE)

UploadImage   UploadImage

UploadImage   UploadImage

(ล้อมกรอบ)ดร. ขาม จาตุรงคกุล : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณทิต (สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง >ศิลปมหาบัณฑิต นิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร >ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น > ออกแบบฟอนท์ไทยท้องถิ่น และอักษรไทย-ลาว >ปัจจุบัน-อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น >สมาชิกกลุ่มแรงบันดาลไทย
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean