ข่าวสารและบทความ

กำหนดการ และ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์&qu...

วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 16:26 น.

รับสมัครผู้เข้าอบรม START UP สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กำหนดการและลงทะเบียนกิจกรรมเสวนา

วันที่ 03 เม.ย. 2562 เวลา 16:36 น.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 00:00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม เข้าร่วมเผยแพร่ ...

วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม” จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ ...

วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ตามโครงการส่งเสิรมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่ ...

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจัดแสดง (Road show) นิทรรศการ "ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดชลบุรี"

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจัดแสดง (Road show) นิทรรศการ "ศูนย์บันดาลไทย ...

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 12:00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ...

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 00:00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำผู้แทนชุมชนคุณธรรมบ้านจันทราราม เข้าร่วมรายการ "อุดรวาไรตี้"

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ ...

วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 12:00 น.
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean